Word lid!

  Inschrijf formulier Karate Verenging Terheijden


  AANMELDEN ALS:

  ACHTERNAAM:

  VOORLETTERS:

  ROEPNAAM:

  GEBOORTEDATUM:

  NATIONALITEIT:


  GESLACHT:

  STRAATNAAM:

  POSTCODE:

  WOONPLAATS:

  EMAIL:

  TELEFOONNUMMER:


  BANKREKENING NUMMER:

  TEN NAME VAN:


  DATUM EERSTE TRAINING:


  PASFOTO:  Ik ga akkoord met onderstaande voorwaarden:
  • Ik verklaar hierbij bereid te zijn, indien gewenst, mijzelf aan een sportkeuring te onderwerpen

  • Ik verklaar mij te houden aan de statuten, huishoudelijke reglementen en alle andere regelingen en besluiten, welke zijn/of worden uitgevaardigd

  • Ik verklaar bereid te zijn, mij aan te melden als lid van de K.B.N.(Karate-do Bond Nederland), na het behalen van het 7e kyu examen

  • Als je een sport gaat beoefenen bestaat er altijd een kans dat je, om wat voor reden dan ook, geblesseerd raakt. Karate is een contactsport en ondanks bescherming en de vereiste controle is de kans op een blessure nooit geheel uit te sluiten. Controleer daarom vóór dat je begint met sporten je ziektekostenverzekering en pas deze zo nodig aan

  • Ik machtig hierbij tot wederopzegging de Karate Vereniging Terheijden voor het maandelijks incasseren van de contributie per automatisch incasso

  • Ik ben ouder dan 16 jaar of heb ik toestemming van ouder/voogd (indien jonger dan 16 jaar)

  • Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden, De gegevens vermeldt op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. Daarnaast geeft ondergetekende toestemming zijn/haar pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor de Karate gerelateerde activiteiten georganiseerd door de vereniging. Updates m.b.t. de privacy voorwaarden zijn te vinden op deze website


  Hierbij geef ik toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal (foto/video) op de website van de vereniging en (social) media zoals Facebook/Instagram:  Verzend formulier: