Uitschrijvingsformulier Karate Vereniging Terheijden


  Met dit formulier zegt u het lidmaatschap op van de Karate Vereniging Terheijden. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

  ACHTERNAAM:

  VOORLETTERS:

  ROEPNAAM:

  EMAIL:

  TELEFOONNUMMER:


  DATUM LAATSTE TRAINING:


  Reden van uitschrijving:


  Dit wil ik de vereniging nog graag meegeven:  LET OP:

  Om fraude te voorkomen vragen wij u om te antwoorden op de bevestigingsmail welke u ontvangt na deze uitschrijving. Pas daarna wordt uw uitschrijving in behandeling genomen.


  Verzend formulier: