15logo.gif (5581 bytes)
DEEL II: Wim van Meer over de laatste 5 jaar…

Toen onze voorzitter Mischa aan mij vroeg een stukje te schrijven voor het jubileumboekje van het 15 jarig bestaan van onze karatevereniging moest ik toch even goed terug graven in mijn geheugen. Wat is er veranderd in de 5 jaar vanaf het vorige 10 jarige jubileum en wat is het vermelden waard?

Iets wat zeker niet veranderd is, is de betrokkenheid van de leden bij de vereniging en dit is precies waar het in een vereniging omdraait. De vele activiteiten die de afgelopen jaren door ons zijn georganiseerd, waren stuk voor stuk alle een groot succes. Denk hierbij aan onze bowlingavonden, filmavonden, examens, stages, clubkampioenschappen, thema seniorenafsluitingen en het berucht jeugdkamp op de kinderboerderij. Aan elke activiteit werd goed deelgenomen door zowel de jeugd als de senioren en waren altijd erg gezellig.

Ook is het ledental de afgelopen 5 jaar weer toegenomen en zijn we de voor ons vereniging magische grens van 100 leden reeds een keer gepasseerd. Hieruit blijkt dat ondanks dat we in een dorp zitten, het karate de mensen kan boeien en het karate in de lift zit. Mede gezien het aantal trainingsuren per week is dit tevens het maximale aantal dat we op een gezonde en sportieve wijze kunnen handelen. Dat SHOTOKAN karate een vechtsport is die we in lengte van dagen kunnen beoefenen is gelukkig bij vele standvastige leden bekend, zodat er zich een vaste en hechte kern in onze vereniging heeft geformeerd. Deze karateka’s zoals Mischa, Jose en Nico dragen de vereniging en het Shotokan karate al jaren een warm hart toe.

Ik hoop dat de komende 5 jaar weer net zo gezellig en een sportief succes worden en dat ik daaraan mijn steentje mag bijdragen is voor mij een waar genoegen.

En denk aan mijn deze spreuk: Om wat te bereiken moet je trainen, trainen, trainen, trainen en nogeens trainen.

Alle leden, assistenten en het bestuur, ik ben trots op jullie en bedankt voor jullie geweldige inzet en betrokkenheid bij onze SHOTOKAN Karate vereniging.

Oesh, Sensei Wim