15logo.gif (5581 bytes)
Wetenswaardigheden van de eerste 10 jaar...

Tot slot nog enkele leuke wetenswaardigheden uit de eerste 10 jaar. De "vroegste" officiele stukken in mijn bezit stammen, buiten de akte van oprichting, uit november 1985. Deze betreft een detacheringsovereenkomst tussen de karateschool Teteringen en de karatever. Terheijden. Zij verklaren hierin dat Teteringen gedurende 2 uur per week een karateleraar détacheren bij Terheijden.

Dan volgt er een hele tijd niets, tot de bestuursvergadering van 10-10-1989. Op deze vergadering werden officieel de voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid vervangen/opgevolgd door Ger, Arina, José (Toin als ass.) en Dirk-Jan. Verder kwamen in deze Assistent Peter de Kroon vergadering aan de orde: de St. Nikolaasviering, de clubkampioenschappen, aansluiting bij de K.B.N. met dhr. Jan Knobel als trainer, voorbereiding (!) 1e lustrum.

Uit de notulen van 27-3-1990 blijken we al half in het bezit te zijn van onze eerste vlag, heeft Wim de aanvraag voor de leraarcursus op de post gedaan, zijn we zeer druk bezig met de organisatie van jeugdwedstrijden en staat de lustrumviering wederom als agendapunt.

Op 9 juni is het dan zover en vieren wij ons 1e lustrum. Op zaterdagmiddag van 12.30 tot 16.30 word de jeugd getracteerd op een hele gezellige middag met spelletjes en een heuse buikspreker. 's Avonds is er bij Henk van Wijk vanaf 20.00 uur een gezellige avond/receptie voor de seniorleden en genodigden. Toin Vermunt

In oktober 1990 behaalt trainingsbeest Toin Vermunt zijn zwarte band en behalen diezelfde Toin, Mischa en Dino Mureau hun scheidsrechterslicentie. Guy de Hoop wordt de klubkampioen van 1991 en 1992 . In 1991 besluiten we het seizoen op een geheel andere wijze dan normaal het geval was. In verband met het sportdoejaar '91 schieten wij ons met kruisbogen naar de vakantie. De beste schutter bleek een vrouw te zijn: Hennie de Peijper.

Op 11 juni 1991 stopt de tot dan toe grootste motor achter de Karatevereniging Toin Vermunt en legt zijn bestuursfuncties neer. Zijn opvolgster is Patricia Driessen.

Vanaf oktober 1991 krijgen we er een groep speciale "oude" mensen bij.De veteranenploeg is een feit en telt ongeveer 9 leden

Misschien vanwege deze mensen, kunnen we vanaf 1 januari '92 de kreet slaken;"De bar is open!!".

Op 1 februari 1992, is de eerste bowlingavond een feit. Onze eerste bowlingkampioen is Edwin Kanters.

In diezelfde februarimaand wordt onze vereniging versterkt door 3 nieuwe zwarte banders; José, Dirk-Jan en Yavuz

In april '92 behaald Wim zijn 3e Dan, geven we een schitterende demonstratie in Wagenberg tijdens de jeugdwedstrijden en blinken we met enkele teams uit op koninginnedag.

Op 24 mei 1992 organiseren wij ons eerste seniorentournooi. Met de eerder opgedane ervaring van de jeugdtournooien wordt het een grote happening.

In het laatste weekend van augustus van datzelfde jaar wordt voor de eerste keer het vliegerweekend gehouden en aan de hemel prijkt ook onze karatevlieger.

In april of mei van 1992 krijgen we er een nieuw bestuurslid bij in de gedaante van Frans Vermonden. Enkele maanden later (oktober) komt de broer van Mischa, Eric, het bestuursteam versterken.

In 1993 hebben we er wederom een primeur bij. Naast het jeugdtournooi organiseren wij i.s.m. de D.S.K. internationale karatewedstrijden. De deelnemers komen uit België, Frankrijk, England en Nederland. Vooral de landenteam wedstrijden (kumite) gaan de geschiedenis in als "Slagveld van Wagenberg".

1994 ligt bij iedereen nog vrij vers in het geheugen en was voor Mari Kuijs

zowel de karatevereniging als Wim van Meer een onvergetelijk succesvol jaar. Wim wordt met een team Europees kampioen en behaald in een zeer sterk mondiaal tournooi in Bournemouth de eerste plaats.

Ons regenboogteam veroverd de eerste plaats op ons eigen "Regenboogtournooi" en Wim slaagt en passant nog even voor zijn leraarsdiploma, waardoor onze vereniging nu echt op "eigen benen" komt te staan. Wij hebben nu geen supervisor meer nodig.

In februari '95 volgt Wim de voorzitter (Ger) op als bowlingkampioen.

Op 20 en 21 mei 1995 gaan we met de gehele karatejeugd een weekend logeren en feesten in kinderboerderij de "Kloek". Min of meer wordt besloten om dit maar jaarlijks te herhalen.

Het weekend daaropvolgend zijn de senioren aan de beurt om op stap te gaan. Zij gaan naar Arcen en beleven een te gekke tijd en hebben heden ten dage allen nog heimwee naar die twee fantastische dagen.