15logo.gif (5581 bytes)
Het ontstaan van Karate in Terheijden

Het begon zoals altijd met enkele enthousiaste personen vanuit het S.K.W. Deze zijn om de tafel gaan zitten met het bestuur van de sportver. Terheijden om tot een afdeling karate te komen. Het bestuur schreef een enquête uit onder de inwoners van Terheijden om te kijken of er genoeg interesse was. Hierop reageerden ongeveer 60 personen die er belangstelling voor toonden. Nu moest er nog een trainer gevonden worden. Na enkele sollicitaties is uiteindelijk dhr. Dick Brugman uit Made de eerste trainer geworden. In het sportjaar 1978-1979 is het karate dan uiteindelijk begonnen.. Van die 60 personen zijn er 24 daadwerkelijk gestart met het volgen van de lessen. Het bestuur was mede samengesteld met mensen van de afd. judo . Het hoofdbestuur meende destijds dat het karate niet langer dan een jaar zou bestaan!!!

Voor de afd. karate zaten als eerste in het bestuur Rene Boender en Rene van Ginneken. Om een gezonde financiële verhouding te hebben met de afd. judo mochten we niet onder het minimale aantal van 17 a 18 leden zakken. Dat was dikwijls kantje boord!! De contributie destijds bedroeg de lieve som van fl. 21,50 per maand, wat zeer remmend werkte op het ledenaantal. Ook de trainingstijd was niet al te gunstig.'s maandagsavonds van halfnegen tot halfelf.. Dus een keer in de week en dan gelijk 2 volle uren. Zoals reeds gezegd was onze trainer dhr. Brugman en deze nam ook enkele assistenten mee. Een van de assistenten was destijds een manneke met de gele band maar uiterst fanatiek: Bert Pijpers uit Teteringen!! Het eerste examen wat afgenomen werd was op 5 maart 1979, en zoals ook nu bijna altijd het geval is slaagden we allemaal

In 1979 zijn we dan ook lid geworden van een bond ( de eerste van een lange rij) het I.B.F.

Bij deze bond vochten we onze eerste wedstrijden. Onze eerste wedstrijden (alleen maar kumite) waren in oktober '80 en deze waren gelijk de voorrondes voor de Ned. kampioenschappen. Fanatiek als we waren gingen we daar altijd met een of twee volle bussen(!!!) naar toe. Dat waren dan 15 tot 20 deelnemers uit Terheijden en Made, en de rest waren supporters. Dit is momenteel iets anders...... Aan deze eerste wedstrijd deden voor Terheijden mee; Rene Boender, Ari de Hoop (vader van Guy), Peter Jansen, Jack Schram en Ger de Peijper. De uitslagen weet ik niet meer precies, wel de blessures, maar die lol geef ik jullie niet!! Wel hebben toen Bert Pijpers, Peter Jansen en Ger zich geplaatst voor de Ned. kampioenschappen in Lelystad en is Bert daar Ned. kampioen geworden. Daarna is het even iets rustiger geworden met wedstrijden omdat de relatie met de bond verbroken werd. In 1981 stonden Rene en Rene hun plaats af aan respectievelijk Mary Nooteboom en Ger de Peijper. In 1981 is de belangrijkste gebeurtenis eigenlijk dat we er een 2de trainingstijd en zaal bij krijgen. In dat jaar kunnen we namelijk ook in het Aksent gaan trainen. Alles bij elkaar zijn we nu zo'n 2½ jaar bezig en krijgen assistenten uit eigen "kweek". De eerste assistenten van toen zijn: Anton Diepstraten(W'berg), Stan de Wijs (Made), Guy Francken (Breda) en als hoofdassistent werd Ger de Peijper benoemd. Onder zijn leiding werd er in 't Aksent lesgegeven. Op het moment dat we 't Aksent erbij kregen telden we 27 leden. Door de gunstige lestijden in het Aksent kregen we er ook meer jeugdleden bij. Na een jaar telden we toen bijna 60 leden!!!Ondertussen draaiden de lessen van dhr Brugman in de dojo van SVT steeds stroever. De opkomst op maandag daalt steeds verder en dhr, Brugman begon steeds vaker te verzuimen. Ook zijn we in dat jaar begonnen met zondag 'smorgens te trainen. Deze vrije trainingen hadden de wedstrijdjongens zelf geregeld. Vaste gasten waren oa. Ad de Craen, Peter Jobse, Niek Luijten, Stan de Wijs, Corne en Andre Sprangers, Jack Schram, Bert Pijpers en Ger de Peijper. Om de twee of drie weken bezochten we wel ergens een wedstrijd, hoe laat en hoe lekker 't bier van de vorige dag ook was geweest!! Ook voor onze jeugd waren er soms wedstrijden en ook daar hadden we in die dagen een echte "champ". Elke wedstrijd was ze present en bijna altijd met prijzen naar huis: Arina Quirijns!!

Om meer bekendheid te krijgen en meer leden te werven hadden we een demonstratieploeg samengesteld. In totaal hebben we zo 3 grote demonstraties gehouden. In Terheijden , Langeweg en in Lage Zwaluwe.

Uit een oude notulen blijkt dat we in november 1982 lid werden van 2 bonden n.l. de K.C.N. (Karate Combinatie Nederland) en de P.K.A.(Proffessional Karate Association) Deze laatste is van huis uit een Amerikaanse bond en mede door dhr Brugman en Ger in Nederland tot bloei gekomen en bestaat anno 1995 nog steeds. We belanden nu in 1983 en dit was een zeer roerig jaar. In het begin van dit jaar zijn we genoodzaakt om op last van het SVT bestuur onze trainer Brugman te ontslaan. Laatstgenoemde had zich bijna een heel jaar niet of nauwelijks laten zien op de trainingsdagen. Zijn bedoeling was dat Ger zijn taak op zich zou nemen, maar die bedankt om verschillende redenen voor die eer. De gevolgen van dat ontslag waren niet misselijk. Omdat dhr. Brugman nauwelijks was geweest waren er ook geen examens geweest. Nieuwe stof was er nauwelijks geleerd omdat Ger ook stil had gestaan. Een nieuwe trainer werd gevonden in Bert Pijpers uit Teteringen. Deze was "up to date" en alras bleek dat we behoorlijk verouderd waren. Het verschil was dermate dat velen met 'n enorme aanpassing kampte. Natuurlijk telde dit het meest voor de hoogst gegradueerden. Daar kwam nog bij dat men nog zeker een half jaar moest wachten op het examen voor dezelfde kleur band die men droeg. Dit deed velen besluiten om het karate vaarwel te zeggen en als vereniging begonnen we weer helemaal bij af. Van de ongeveer 60 leden bleven er welgeteld 26 over. Toen de opbouw weer langzaam begon stopten Pieter Smit en Ger de Peijper als bestuurslid. Ook alle assistenten waren er al mee gekapt. Als nieuwe bestuursleden kwamen Mari Kuijs en Toin Vermunt . De nieuwe assistenten waren destijds Mari Kuijs, Frits Dudok en ....Wim van Meer. Met al deze nieuwe gezichten verdwenen ook de oude bonden en we werden lid van een heuse shotokan bond n.l. de Nederlandse Karate Bond oftewel N.K.B.(nr.4)

Volgens mijn gegevens zijn we nu in augustus 1983 aangekomen. Op dat moment heb ook ik er mijn buik vol van en stop met karate. Wel houd ik regelmatig contact met het bestuur, maar het enige wat ik er van hoorde was dat ze bijna altijd overhoop lagen met het bestuur van de judo. Verderop in dit boekje staat nog een verslag van de bestuurders zelf over deze tijd. Wel zijn er steeds meer berichten om een zelfstandige vereniging op te richten. Nu 10 jaar geleden werd het een feit. Op 7 Juni 1985 wordt de Karate Vereniging Terheijden opgericht. In het bestuur nemen zitting: Johan van Kuijk als voorzitter, Margareth Keijzer als secretaris/penningmeester en Pieter Smit, Mari Kuijs en Toin Vermunt. als bestuursleden.. Op de Traaierie van 1985 presenteren wij ons voor het eerst aan het grote publiek. De eerste algemene ledenvergadering is in september '86 en op dat moment tellen we 14 junioren en 23 senioren als lid. Intussen hebben we dan ook nog van bond gewisseld. de N.C.S. Nr. vijf als ik het goed heb. Hier zijn we ook niet lang lid van want per 1-1-'87 wordt deze bond verruild voor de West Coast Shotokan Karate Association (nr. 6 !). Zo veranderlijk als we zijn is deze bond ook weer verleden tijd en zijn we bij bond nr.7 (K.B.N.) aangekomen. Deze bond is zeer overkoepelend en heden ten dage zijn we hier nog steeds lid van. Juist voor het 5 jarig bestaan heeft er een behoorlijke bestuurswisseling plaats. Johan , Margareth, Mari en Wim trekken zich terug en in hun plaats komen Ger de Peijper als voorzitter, Arina Quirijns als secretaris, Toin Vermunt als penninigmeester en als bestuurslid Dirk-Jan Schuld. en José van de Diepstraten.. In 1989 word ook met ons clubblad de Karate-Klapper gestart. In de allereerste uitgave getiteld "Het..." (27-11-1989) wordt een oproep gedaan om een naam te verzinnen. Het was Raymon Janson die de naam verzonnen heeft en daarvoor een leuk presentje aangeboden heeft gekregen. Als ik nu dan door alle oude Klappers heen blader kun het je wel en wee van een vereniging behoorlijk in kaart brengen. Voor de rest komen nu alle gegevens uit de oude Klappers en oude notulen. Leest U verder mee........