Over Ons

Karate Vereniging Terheijden is een sportvereniging die de Shotokan-stijl binnen het karate uitdraagt. De vereniging biedt haar leden een uitstekende begeleiding in een sportieve sfeer en zij verzorgt, naast de trainingen, een diversiteit aan activiteiten.

Als vereniging vinden we het belangrijk dat er goed getraind kan worden. Een ruime accommodatie, een bekwame leraar en een groep gemotiveerde assistenten staan hier garant voor.

De samenstelling van ons ledenbestand varieert van jong tot oud, van 7 jaar tot 50-plus. Iedere leeftijdscategorie kan binnen onze vereniging het karate leren, trainen en beleven.

Als de karatetechnieken voldoende van niveau zijn en er genoeg trainingsarbeid is verricht tijdens de lessen kan een examen worden afgelegd voor een band (kyu graad). Naast de reguliere lessen bestaat de mogelijkheid voor de leden om zich te bekwamen op wedstrijdgebied.

Bij onze vereniging kunt u het Shotokan Karate beoefenen op een leuke manier waarbij hard werken, persoonlijke ontwikkeling en onderling plezier kernbegrippen zijn.

Ontstaan van de Vereniging

Het begon in 1978 met enkele enthousiaste mensen vanuit het S.K.W.(Stichting voor Sociaal Cultureel Werk). Deze zijn om de tafel gaan zitten met het bestuur van het S.V.T. (Sport Vereniging Terheijden) om tot een afdeling karate te komen. Een enquête werd gehouden onder de inwoners van Terheijden om de belangstelling te peilen.

Ongeveer 60 personen reageerden positief en toonden interesse. Er moest een trainer gevonden worden en na enkele sollicitaties werd Dick Brugman uit Made de eerste trainer.

In het sportjaar 1978-1979 is het karate dan uiteindelijk begonnen in de dojo van het S.V.T. Van de 60 personen die zich hadden ingeschreven zijn er 24 daadwerkelijk gestart met het volgen van de lessen. Er werd een bestuur samengesteld met mensen van de afdeling judo. Het hoofdbestuur van het S.V.T. meende destijds dat het karate niet langer dan een jaar zou bestaan. Zij hebben geen gelijk gekregen.

De eerste examens werden afgenomen op 5 maart 1979 en er werd aansluiting gezocht bij een bond, toen het I.B.F. Bij deze bond werd aan de eerste wedstrijden meegedaan.
In 1981 verhuisden we naar het Akcent, de sportzaal van Het Gruytveld. Er zijn dan twee jaren verstreken en er zijn inmiddels assistenten uit eigen kweek.

Ter vervanging van Dick Brugman werd een nieuwe trainer gevonden in Bert Pijpers uit Teteringen. Deze was “up to date” en zijn inzet zorgde ervoor dat er weer groei in het ledenaantal kwam. De nieuwe assistenten waren destijds Mari Kuijs, Frits Dudok en Wim van Meer.

Op 7 Juni 1985 wordt de Karate Vereniging Terheijden opgericht. Op de Traaierie van 1985 presenteerden wij ons voor het eerst aan het grote publiek.

De eerste algemene ledenvergadering is in september 1986 en op dat moment telden we 14 junioren en 23 senioren als lid. Vanaf dat moment groeit de vereniging uit tot de vereniging zoals we deze nu kennen.
Sinds september 1999 trainen we in de sportzaal van het sociaal cultureel centrum “De Cour” in Terheijden.