Huishoudelijk reglement

 1. Men dient 10 min. voor de aanvang van de les aanwezig te zijn.
 2. Men groet altijd bij binnenkomen of verlaten van de do-jo (oefenruimte). Tijdens de les verlaat u pas de zaal, nadat u toestemming hebt gekregen van de leraar of assistent. Het is niet toegestaan om tijdens de les kettinkjes, oorbellen, ringen of horloges te dragen.
 3. Men dient zorg te dragen voor een schoon lichaam, schone voeten, schone handen en kortgeknipte nagels. De leden die lang haar hebben dienen hun haar op te steken of een haarband te dragen.
 4. Leden met besmettelijke ziektes, vooral (voet)huidziekten mogen gedurende de ziekte niet aan de lessen deelnemen. Bij verwonding, duizeligheid, enz. voor of tijdens de les moet onmiddellijk de leraar/trainer in kennis gesteld worden.
 5. De leden hebben steeds een vriendschappelijke en fatsoenlijke houding tegenover elkaar.
 6. De aanwijzingen van de trainer/leraar moeten respectvol worden gevolgd. Tijdens verblijf in de oefenruimte geldt het huishoudelijk reglement als bindend.
 7. Noch de dojo, noch de leraren/trainers zijn aansprakelijk voor diefstal, verlies, persoonlijke of materiële schade.
 8. De leraar/trainer heeft het recht leden met een wanordelijk gedrag, of bij aanhoudende ongediciplineerdheid, deelname aan het onderricht te verbieden en voorts toegang tot de dojo te ontzeggen.
 9. Men dient te zorgen voor een schoon en heel Karategi (karatepak). Voor aanschaf van karate kleding en protectiemateriaal kunt u informatie vragen bij de dojo leider.
 10. Na enkele maanden lidmaatschap en regelmatig bezoeken van de lessen is het mogelijk om in overleg met de leraar/trainer een examen af te leggen.
 11. De leden worden verzocht regelmatig de trainingen te volgen en bij verhindering dit telefonisch of persoonlijk te melden aan de leraar of bij afwezigheid een assistent.
 12. De leden mogen niets van de geleerde technieken aan niet- leden overbrengen. Zij dienen er rekening mee te houden dat technieken alleen in uiterste noodsituaties mogen worden gebruikt en dat zelfverdediging alleen voor afweer van boosaardige aanvallen is toegestaan.
 13. De leeftijd van de Jeugd/Junioren is 7 t/m 15 jaar, senioren 16 jaar en ouder.
 14. Alle mannelijke leden zijn verplicht om tijdens kumite (gevecht) een kruisbeschermer te dragen.
 15. De statuten zijn voor alle leden ter inzage. Zij die hiervan gebruik willen maken kunnen contact opnemen met het bestuur.
 16. Zodra de karateka de gele band heeft gehaald, wordt zij verplicht lid te worden van de Karate-do Bond Nederland.
 17. De leden dienen op de hoogte te zijn van dit reglement.