AVG en Privacy

Elke vereniging is verplicht te voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder vindt u onze verklaring waarmee wij de privacy waarborgen. Het komt er op neer dat wij bewust en alleen met goedkeuring de natuurlijke persoonsgegevens verwerken.

Als u lid bent deelt u persoonsgegevens met ons, u vult een inschrijfformulier is, neemt deel aan Whatsapp groepen en deelt gegevens om uw contributie over te maken. Voor u is het belangrijk te weten wat wij met uw gegevens doen. Daarom hebben wij, conform we AVG, alle gegevens welke wij verwerken bij elkaar gezet en aangegeven wat de vereniging daarmee doet. Voor privacy zaken kunt u emailen naar privacy@karate.nl.

In onderstaande tabel hebben wij alle gegevens welke van u verzamelen bij elkaar gezet:

Het doelPersoonsgegevensWettelijke grondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Geslacht
Uitvoeren van het contractIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.Bestuursleden
Administratie– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Geslacht
– Bankgegevens
– Betaalgegevens
Uitvoeren van het contractGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Penningmeester
Secretaris
Bestellen van karatepakken– Voornaam
– Achternaam
– Telefoonnummer
– Maat pak
Uitvoeren van het contractGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Voorzitter
Penningmeester
Karate Leraren
Versturen nieuwsbrieven– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– E-mail adres
Uitvoeren van het contractTotdat u zichzelf afmeldtSecretaris
Bestuursleden
Bezoekers en aantallen registreren d.m.v. cookies– Cookies (zie onder de tabel voor meer info over Cookies)
– IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.Webmaster
Contact zoeken na het beëindigen van lidmaatschap (bv terugkomdag)– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mail adres
ToestemmingTotdat de toestemming wordt ingetrokkenBestuursleden
Communiceren van mededelingen (Whatsapp)– Naam
– Telefoonnummer
ToestemmingTotdat de toestemming wordt ingetrokken en de whatsapp groep is verlatenLeden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over uw Privacy

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Jan Vervoort, voorzitter
jan@karate.nl
06-52848378